Meldplicht

Aan de leden van het VNCC:

Bij controle van de meldingslijst en de voorlopige uitslag van A21 Limoges blijkt dat niet alle duiven zijn gemeld via www.vncc.nl.

Bij de VNCC is er de verplichting niet alleen de eerst aankomende duif maar alle duiven te melden.

Zie hiervoor ook het VNCC Vliegprogrammaboekje 2021.

Eventuele reacties op dit bericht dient u te sturen naar de secretaris van de VNCC Hans Seelen.

Bestuur VNCC

Geplaatst in Uncategorized.