Najaarsledenvergadering 2018

UITNODIGING
De najaarsledenvergadering wordt gehouden op dinsdag 6 november 2018 in zaal De Krol te Enter. Aanvang 20:00 uur.
AGENDA
1. Opening
2. Besluitenlijst voorjaarsledenvergadering
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen.
5. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar L. Huurneman en H. Seelen.
Tegenkandidaten kunnen schriftelijk worden ingediend tot 1 november 2018 bij de secretaris Hans Seelen.
6. Bespreking vliegprogramma 2019. Afhankelijk van de besluitvorming omtrent het nationale programma volgt er een conceptvoorstel ter vergadering met de definitieve besluitvorming op de voorjaarsledenvergadering 2019. Bestuur VNCC stelt voor om het NPO vliegprogramma over te nemen.
7. Vaststellen data 2019:
Contactpersonen dinsdag 12-02-2019
Voorjaarsledenvergadering dinsdag 02-04-2019
Feestmiddag zaterdag 02-11-2019
Najaarsledenvergadering dinsdag 05-11-2019
8. Rondvraag
9. Sluiting
Voorstellen voor deze vergadering kunnen worden ingediend tot
1 november 2018 bij de secretaris.
Namens het bestuur,
Hans Seelen secretaris
Geplaatst in Uncategorized.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *