Notulen bestuursvergadering 22 september 2020

Agenda bestuursvergadering dinsdag 22 september
Locatie 0617 Duivensport Centrum Borne
Aanwezig: Benno Kastelein, John Bosman, Theo Pots, Gerard Scholten, Rick te Morsche, Henk Voortman, Hendri Eggink en Hans Seelen (notulist)

Evaluatie seizoen 2020

Uiteindelijk hebben we een 5-tal concoursen georganiseerd, waarvan de beste 4 hebben geteld voor de kampioenschappen.
In 2021 aan de hand van het vliegprogramma bepalen hoeveel vluchten we als VNCC op het vliegprogramma zetten en op welke wijze we de kampioenschappen gaan vervliegen.
Moeten we gezien de deelname en de afstand voor Afdeling 10 en 11 Dax wel handhaven?
Ook afwachten hoe het vliegprogramma 2021 van de ZLU er uit gaat zien.

Het melden ging met horten en stoten dit had met de actualiteit van het ledenbestand te maken en met de capaciteit van de server.
VNCC-bestuur is van mening dat de rekenaars en meldsite over een actueel ledenbestand moet beschikken. VNCC bestuur zal hier melding van maken bij de NPO.

Aanmelden leden en contributie vanaf seizoen 2021
Op dit moment hebben we 357 leden. Het bestuur is van mening dat deze leden tot wederopzegging VNCC lid blijven. De leden zullen hier per mail over worden geïnformeerd.  Wellicht valt dit via een online formulier via de site te regelen.

RCBD
Het bestuur is tevreden over de samenwerking met RCBD.
Wel wordt verzocht de uitslagen eerder op de site te plaatsen. Als de uitslag per post gestuurd wordt moet het ook op de site beschikbaar zijn.

Feestmiddag 7 november 2021
Deze zal gezien de huidige Corona maatregelen dit jaar geen doorgang vinden.
Ook zal de najaarsledenvergadering op 10 november niet door gaan. Rick en Henk zijn aftredend maar geven aan zich weer voor 3 jaar beschikbaar te stellen.
De naturaprijzen zullen zoveel mogelijk in de vorm van bonnen worden verstuurd; dit geldt voor de slagersbonnen, de juweliers- en of diner bon en de duivenvoer bonnen.
De plaquettes zullen worden besteld. Er wordt een planning gemaakt worden om deze samen met de naturaprijzen af te leveren bij de winnaars.

Harold Zwiers is winnaar van het “weekendje weg Vlieland”.

Via de website en Facebook zullen wij de leden informeren over het niet doorgaan van de feestmiddag en de najaarsvergadering en de manier hoe we omgaan met de naturaprijzen en plaquettes.

Bonnenverkoop
De bonnenverkoop zal dit jaar ook weer via Toppigeons worden geregeld. Er wordt een lijst van te benaderen schenkers vastgesteld die door de bestuursleden zullen worden benaderd.

Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag.

Geplaatst in Uncategorized.