Verslag bestuursvergadering 31 augustus 2021

Verslag VNCC bestuursvergadering dinsdag 31 augustus 2021
Locatie 0617 Duivensport Centrum Borne

Evaluatie Vlieg programma 2021:
– Vliegprogramma was prima, alle vluchten zijn op vrijdag gelost.
– Op Perigueux en met name Bergerac was er sprake van veel nachtelijke aankomsten. Het aantal nachtelijke aankomsten op Bergerac was extreem, wat eigenlijk niet zou moeten kunnen. Kunnen we hier wat aan doen, het is nl. niet de bedoeling om ’s nachts duiven op te moeten wachten. Wellicht een commissie die bij extreme ZW-wind een beslissing neemt of we ’s ochtends of ’s middags gaan lossen. Besloten wordt om voorlopig geen actie te ondernemen, omdat we de laatste jaren niet regelmatig geconfronteerd zijn met veel duiven die ’s nachts arriveren.
-In 2021 zijn er meer duiven dan in 2020 ingekorfd.

Kampioenschappen 2021:
Prima, geen reden om te wijzigen. De kampioenen hopen wij op de feestmiddag te kunnen huldigen.

Melden:
Op Perigueux zijn door verschillende liefhebbers veel duiven te laat gemeld. Naar aanleiding hiervan heeft het VNCC besloten dat te laat gemelde duiven niet meer in de uitslagen worden opgenomen. Dit is in de uitslagenboekjes en per mail naar de leden gecommuniceerd. Hier ook weer in het infoboekje 2022 melding van maken!

Meldprogramma:
Het meldprogramma werkte op een aantal vluchten slecht, foutieve snelheden en klasseringen. Dit met name bij de vluchten waar gerekend moet worden met de NF14 factor.
VNCC bestuur zal actie ondernemen.

Invullen poulebrief ook in 2022 handhaven.

Evaluatie RCBD/Website:
De samenwerking met RCBD is in 2021 goed verlopen.
De website van het VNCC zag er beter uit dan voorgaande jaren.

Feestmiddag 6 november 2021 vanaf 14.00 uur.
Afhankelijk van de Corona regels, zullen we de middag verantwoordelijk gaan organiseren. We zullen het in de volgende bestuursvergadering nader bespreken.

Leden en contributie 2021:
We hebben in 2021 ongeveer 8 leden minder dan vorig jaar. De contributie via incasso is prima verlopen. John Bosman deelt mee dat het er financieel goed uit ziet.
Er is voor de hoofdprijzen meer ingelegd dan vorig jaar.

Bonnenverkoop 2021:
Ook in 2021 gaan we weer een bonnenverkoop organiseren op dezelfde wijze als in 2020.
We hopen dat een ieder zijn medewerking toezegt. Tijdens de volgende vergadering bespreken we het verder.

Wat verder ten tafel komt:
Concept vliegprogramma Marathon 2022:
Het bestuur VNCC kan zich niet vinden in het concept Marathon programma 2022 dat door de NPO is vastgesteld. Het huidige concept gaat uit van 5 Marathonvluchten dit betekent dat we in 2 jaar zal een 2-tal marathon vluchten minder op het programma hebben.
2019:   7 ZLU en 7 Marathon vluchten
2020:   6 ZLU en 6 marathon vluchten.
Voorstel NPO
2021: 6 ZLU en 5 Marathon vluchten (incl. 2 gezamenlijke concoursen week 26 Agen en een sector en week 30 Narbonne en Bergerac).
Dit betekent dat we ten opzichte van 2019 maar liefst vijf vluchten minder op het vliegprogramma hebben.

Opmerkingen VNCC bestuur:
– Deelname op de VNCC-concoursen stijgt, VNCC behartigt belangen van haar leden|
– Financieel aantrekkelijke vluchten; vervoer en deelname
– Geen klachten over het huidige marathon programma
– Middag- en ochtendlossing zijn verschillende disciplines
– Waarschijnlijk zal de ZLU het programma niet aanpassen aan de wensen van de NPO
– NPO-bestuur heeft andere prioriteiten: daling deelname Vitesse, MF en EF vluchten, massale verliezen jonge duiven.

Bestuur VNCC zal een brief sturen naar het bestuur Afdeling 9 en het NPO-bestuur. De brief is te vinden op de website van de VNCC.
Bestuur VNCC is bereid om in gesprek te gaan met zowel bestuur Afdeling 9 als het NPO-bestuur.

Bestuursmededelingen:
Hendri Eggink heeft aangegeven om na dit seizoen te stoppen als VNCC-bestuurder.
Op de vraag van de vergadering of hij zich bedacht heeft, heeft hij helaas negatief gereageerd.
We gaan als bestuur op zoek naar een geschikte vervanger.

Volgende bestuursvergadering dinsdag 21 september.

Geplaatst in Uncategorized.