Verslag bestuursvergadering dinsdag 15 maart 2022.

Locatie 0617 Duivensport Centrum Borne

 

Aanwezig: Benno, Rick, Gerard, Theo, John, Edwin, Wijan en Hans.

 

 1. Opening

De vergadering wordt geopend met een minuut stilte i.v.m. het overlijden van Henk Voortman.

 

 1. Verslag najaarsledenvergadering

Dit wordt ongewijzigd goed gekeurd.

 

 1. Vliegprogramma 2022; voorstel NPO of voorstel VNCC, afhankelijk van besluit NPO ledenraad 12 maart a.s…

Het door de VNCC ingediende vliegprogramma 2022 is door de NPO-ledenraad niet aangenomen.

Voor 2022 is het volgende programma vastgesteld:

3 juni                    Limoges                              ML

17 juni                  St. Vincent                         ML

1 juli                      Ruffec                                  OL

8 juli                      Cahors-Bressols                               ML

22 juli                   Perigiuex                            ML

29 juli                   Bergerac                             ML

 

ML= Middaglossing OL=Ochtendlossing

 

Dit programma waar vanuit het bestuur VNCC weerstand over blijft bestaan is voor 3 jaren vastgelegd.

Er wordt besproken of we in week 25 of week 28 als VNCC nog een vlucht kunnen organiseren, b.v. München?

De mening van het bestuur is dat gezien de planning van het programma en rekening houdend met de te verwachten hoge vrachtprijzen de deelname onvoldoende zal worden. Het bestuur VNCC stelt voor om in 2022 geen vlucht aan het programma toevoegen.

 

 

 1. Vaststellen kampioenschappen 2022

Voorstel van het bestuur:

OA:        Alle 6 vluchten tellen, 10 kampioenen

AG         Alle 6 vluchten tellen, 1 v.d. bovenste 2 v.d. poulebrief, 5 kampioenen

De Champions Leaque komt vervallen en wordt vervangen door de titel Grootmeester.

De OA en AG kampioenen zijn vaak ook de CL kampioenen. Voor de titel Grootmeester is de kans reëel dat dit een andere liefhebber is. Ook past het in het streven van de NPO om uniformiteit aan te brengen inde kampioenschappen.

Vliegen volgens het 1:3 systeem, starten met 1000 punten.

 

 1. Vaststellen prijzenpakket 2022

Bestuur wil de winnaar van het Grootmeester kampioenschap belonen met het Weekendje weg naar Vlieland.

Als extra hoofdprijs/ poule wil het bestuur voor 2022 de Euro 2,00 poule toevoegen. Hiervoor kan op de poulebrief de kolom Reserve worden gebruikt. De prijzen gaan als volgt af: 2/3 voor de winnaar, 1/3 voor de 2e plek. De inleg zal worden uitgekeerd met een minimum van € 100,00 voor de winnaar en € 50,00 voor de 2e plek. De prijzen gaan af per liefhebber en er mogen onbeperkt duiven gezet worden.

Voor de rest stelt het bestuur voor hetzelfde pakket als in 2021 te vervliegen.

 

 1. Aanmelden leden en contributie seizoen 2022

Leden die nu lid zijn, zijn dit tot wederopzegging ook in 2022. De leden krijgen een mail over de verrekening van de contributie (incasso of overmaken). Uiteraard kunnen nieuwe leden zich aanmelden. Via fb en de site zullen we hier info over verstrekken.

Het bestuur zou graag de ledenlijst willen publiceren op de site, uiteraard rekening houdend wat mogelijk is in het kader van de AVG. B.v. lidnummer naam en woonplaats.

 

 1. Financieel, stand van zaken

De financiële situatie van het VNCC is positief. 2021 is afgesloten met een positief saldo van

€ 4342,00. Tijdens of voorafgaand aan de voorjaarsledenvergadering zal een kascommissie de boeken controleren.

 

 1. Overdracht taken Henk Voortman

Gerard Scholten zal namens het bestuur VNCC de contacten onderhouden met RCBD.

De werkzaamheden voorafgaand en tijdens de feestmiddag zullen door het gezamenlijke bestuur worden waargenomen.

Het regelen van de bonnen voor de naturaprijzen bij de plaatselijke horeca (wensen van de winnaars) zullen door de andere bestuursleden worden overgenomen.

 

 1. Voorbereiden voorjaarsledenvergadering d.d. 5 april 2022

De agenda wordt vastgesteld en zal door Hans worden uitgewerkt.

 

 1. Informatieboekje 2022

We zullen met de voorbereidingen starten dit i.o.m. RCBD. De huidige sponsoren zullen ook voor 2022 weer benaderd worden.

 

 1. Rondvraag/ WVTTK

Via welke site doen we volgend seizoen de verkoop?

De vogelgriep blijft een aandachtspunt voor de start van seizoen 2022. Tot 1 april mogen we Frankrijk niet in.

 

Voorjaarsledenvergadering                                      Dinsdag    05-04-2022
Feestmiddag                                                           Zaterdag   05-11-2022
Najaarsledenvergadering                                         Dinsdag    08-11-2022

 

Voor 2023 de volgende data voorlopig vastgesteld.

Voorjaarsledenvergadering                                             04-04-2023

Feestmiddag/avond?                                                             04-11-2023

Najaarsledenvergadering                                                   07-11-2023

 

Geplaatst in Uncategorized.