Verslag najaarsledenvergadering 2022

Verslag najaars-ledenvergadering dinsdag 08 november 2022

Het voltallige bestuur is aanwezig.

 

 1. Opening:

De voorzitter opent de vergadering

 

 1. Mededelingen bestuur:
 • De feestavond was zeer geslaagd, een goede opkomst en een prima sfeer. We hebben louter positieve reacties ontvangen.
 • Van de leden komt er nogal wat commentaar dat het volledig invullen van een poulebrief nogal omslachtig is. Het bestuur is daarom van plan de poulebrief te vereenvoudigen. De leden dienen de poulebrief wel in te vullen echter de ringnummers hoeven niet meer ingevuld te worden. De volgorde van de inkorfstaat is leidend en er dient gepouled te worden door te kruizen bij de getekende op de “nieuwe” poulebrief. Het bestuur werkt het verder uit en zal met een voorstel en een duidelijke uitleg komen, wellicht in de vorm van een filmpje.

 

 1. Ingekomen stukken:
 • Hendri Eggink heeft zich afgemeld voor deze vergadering.
 • De VNCC-bonnenverkoop via Pigeoncom loopt nog. Dank aan onze sponsor Pigeoncom die deze verkoop kosteloos voor ons organiseert.
 • Het bestuur NPO heeft gevraagd om in het kader van de Olympiade wat te organiseren. Bestuur VNCC stelt voor om op 5 augustus 2023 München te organiseren. Deze vlucht kan dan eventueel als 7e vlucht aan het VNCC-programma worden toegevoegd. Waarbij er dan 6 van de 7 vluchten voor het kampioenschap zullen gaan tellen.
 1. Bestuursverkiezing:

John Bosman en Hans Seelen worden voor een nieuwe periode van 3 jaar herkozen als penningmeester en secretaris.

 1. Bespreking vliegprogramma 2023:

Het huidige programma ligt voor 3 jaar vast. Er ligt nog een voorstel bij de NPO om A26 en A29 te wisselen. A26 wordt dan een middaglossing en A29 een ochtendlossing. Zodat je niet de NPO en ZLU-ochtendlossing op dezelfde dag hebt.

 1. Vaststellen data 2023:

Onze thuisbasis Café de Krol staat te koop wellicht moeten we op zoek naar een andere locatie. De vergaderingen zullen bij het DSC Borne gaan plaats vinden.

 

De volgende data worden vastgesteld.

Voorjaars-ledenvergadering                            Dinsdag     04-04-2023
Feestavond                                                   Zaterdag   04-11-2023
Najaars-ledenvergadering                              Dinsdag    07-11-2023

 

 1. Rondvraag
 • b.t. de site vncc.nl: wijzigen dat Edwin Wiersma de site beheert.
 • De voorzitter regelt met de verslaggever dat de vluchtreportages op de site komen te staan.
 • De foto’s van de feestavond komen in de loop van de week.
 • Er komt een vraag dat het jammer is dat er geen jonge duiven vluchten meer in het VNCC-programma zijn opgenomen. We hebben niet hetzelfde jonge duiven programma binnen de afdelingen 9-10 en 11, ons werkgebied .Er zijn duidelijke afspraken over gemaakt dat de jonge duiven vluchten bij de DAT op het programma staan. Het jonge duiven spel is een specialisatie geworden dat niet besteed is aan de Marathon liefhebbers (onze doelgroep). De jonge duivenliefhebbers hebben tijdens de besluitvorming hierover niets van zich laten horen.

 

 • De VNCC maakt gebruik van het actuele NPO leden bestand. Het is van belang dat leden mutaties in de naam, lidnummer dit doorgeven aan de verenigingssecretaris.
 • Het gebeurt nogal eens dat leden de VNCC-poulebrief niet invullen maar wel duiven mee hebben. Dit gebeurt met name op de vluchten waar er in andere dan de gebruikelijke NIC’s wordt ingekorfd.
 1. Sluiting

De voorzitter sluit deze levendige vergadering en dankt eenieder voor zijn inbreng.

Geplaatst in Uncategorized.