Verslag VNCC-voorjaarsledenvergadering 2 april 2024

in het Duivensport Centrum Steenbakkersweg 3a in Borne

 

Borne, april 2024

 

 

 1. Opening:

De voorzitter opent de vergadering

 

 1. Verslag VNCC-najaarsledenvergadering 7 november 2023:

Dit verslag wordt met dankzegging aan de secretaris goed gekeurd.

 

 1. Mededeling en ingekomen stukken:

Berichten van afmeldingen van: Rick te Morsche, Sten Hulshof, Coen Brugman, Jozef Meijer en Gerrit Eggink.

Duiven melden 2024: er zal een duidelijke meldinstructie in het informatieboekje worden opgenomen. Bestuur VNCC zal per vlucht controleren of de duiven tijdig (binnen 30 minuten na constatering) gemeld zijn. Is dit niet het geval dan zal de meldtijd als constateertijd in de uitslag worden opgenomen.

Bijdrage feestavond: deze zal, i.v.m. stijging van de horecakosten verhoogd worden naar € 20,00 p/p.

Verslaggever: Klaas Mulder heeft aangegeven om te stoppen als verslaggever. Wijan Smit neemt het over. Klaas zal hem Wijan helpen.

 

 

 1. Financieel verslag penningmeester en verslag kascommissie:

Als VNCC hebben we in 2023 een klein verlies van € 2.200,00 geleden.

In grote lijnen als volgt te verklaren:

 • De opbrengst van de bonnenverkoop was lager, waarbij het teleurstellend was de er een aantal leden geen bon wilde schenken
 • Freiburg was voor het VNCC een dure vlucht
 • De portokosten zijn gestegen
 • De feestavond was duurder
 • De opbrengst van de verloting tijdens de feestavond was lager
 • Er zijn in 2023 gratis Olympiade prijzen vervlogen

Positief was dat we een lichte stijging van het aantal leden hadden, er zijn meer duiven ingekorfd dan in de voorgaande jaren. De deelname aan de Natura prijzen is gelijk gebleven.

Herman Borgelink en André Siegerink hebben de boeken van onze penningmeester gecontroleerd en akkoord bevonden, met dank aan de penningmeester. Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit Herman Borgelink en André de Vries.

 

 1. Vaststellen vliegprogramma 2024: het onderstaande vliegprogramma wordt vastgesteld.

 

A23 vr. 07-06 Ruffec
A24 vr. 14-06 St. Vincent
A26 vr. 28-06 Périgueux (ochtendlossing)
A27 vr. 05-07 Cahors (Bressols)
A29 vr. 19-07 Bordeaux
A30 vr. 26-07 Bergerac

 

 1. Voorstel bestuur: de volgende hoofdprijzen zijn in 2024 te winnen.

HP 1    LED TV, Laptop of Tablet                                inleg € 1,00

HP 2    Bon duivenvoer t.w.v. € 250,00                     inleg € 0,80

HP 3    Levensmiddelen t.w.v. € 150,00                    inleg € 0,65

HP 4    Juweliers-dinerbon t.w.v. € 125,00               inleg € 0,50

HP 5    Vleesmand t.w.v. € 125,00                            inleg € 0,50

HP 6    Vleesmand t.w.v. € 100,00                            inleg € 0,25

HP 7    Voerbon t.w.v. € 75,00                                  inleg € 0,25

HP 8    Troostprijzen 5 zakken duivenvoer                inleg € 0,15

HP9     Serieprijs Levensmiddelen t.w.v. € 75,00      inleg € 0,50

HP 10    Euro 2,00 poule*

*De prijzen gaan als volgt af: 2/3 voor de winnaar, 1/3 voor de 2e plek.

De inleg zal worden uitgekeerd met een minimum van € 100,00 voor de winnaar en

€ 50,00 voor de 2e plek. De prijzen gaan af per liefhebber en er mogen onbeperkt duiven gezet worden.

 

In 2023 kon er op de vluchten Ruffec en Bergerac € 5,00 gezet worden op de 1e getekende. Leden die hieraan hebben deelgenomen betaalden € 10,00 meer contributie. Het bestuur wil hier graag met de vergadering over van gedachten wisselen of hier animo voor is? Deze prijs zal voor 2024 worden afgeschaft.

 

 

Vaststellen Kampioenschappen 2024: De volgende kampioenschappen worden voor 2024 vastgesteld.

 

Onaangewezen: voor het kampioenschap onaangewezen tellen de resultaten van de bovenstaande  6 wedvluchten. De vluchten worden vervlogen conform het verfijnde NPO 1:10 Systeem. Er zijn 10 kampioenen onaangewezen. De eerste duif ontvangt 1000 punten, prijsverhouding 1: 3.

 

Aangewezen: voor het aangewezen kampioenschap telt één duif van de bovenste twee van de poulebrief. Voor het aangewezen kampioenschap tellen alle wedvluchten mee. Er zijn 5 kampioenen aangewezen.

 

Asduif: Hiervoor tellen alle vluchten. Voor het asduifkampioenschap tellen de 3 beste resultaten van een duif. Er zijn 5 asduiven.

 

VNCC Grootmeester 2024.  Er zijn 5 titels Grootmeester te behalen in 2024.

De “VNCC Grootmeester 2024” is de winnaar van de extra prijs een weekendje weg naar Vlieland naar Hotel Zeezicht van onze sponsor Erik Houter.

 

 1. Aanmelding leden en contributie 2024: Op dit moment hebben we 333 leden. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via vncc.nl.

Als de nieuwe nationale indeling (van 11 naar 5 vlieggebieden) rond is zal het VNCC gaan bekijken wat dit voor consequenties voor het VNCC ledenbestand heeft.

 

 1. Feestavond d.d. 2 november 2024: Locatie Piet van het Witte Hoes, Markeloseweg 90, Rijssen

 

 1. Rondvraag: de VNCC website zal ge-update worden met de actuele informatie betreffende 2024.

 

 1. Sluiting: de voorzitter bedankt eenieder voor de komst en wenst eenieder een prima vliegseizoen toe!

 

Geplaatst in Uncategorized.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *