Verslag VNCC-voorjaarsledenvergadering 2023

Borne, 13 april 2023

 

Verslag VNCC-voorjaarsvergadering 4 april 2023

Locatie: Duivensport Centrum

 

 1. Opening:

De voorzitter opent de vergadering en heet eenieder van harte welkom.

 

 1. Verslag VNCC-najaarsledenvergadering 8 november 2022.

De besluitenlijst wordt met dank aan de samensteller goed gekeurd.

 

 1. Mededeling en ingekomen stukken:

Hendri Eggink, Gerrit Eggink, Rick ter Morsche en Wijan Smid hebben zich voor deze vergadering afgemeld.

Er is een mail van de heer Brinkman binnengekomen die het niet eens met de volgende bestuursvoorstellen:

 • Twee eendaagse fondvluchten op het vliegprogramma, hij vindt dat de ochtendlossing Ruffec/Perigueux moet worden vervangen door een middaglossing. Immers de ZLU is er voor de vluchten met een ochtendlossing, het VNCC voor de vluchten met een middaglossing.
 • De opwaardering van het prijzenpakket met een tientjes poule.

Beide punten zullen bij punt 6 en 7 aan de orde komen.

De Friese Fondclub heeft contact opgenomen met het VNCC-bestuur. De Friese Fondclub wil met de fondclubs binnen de NU een overleg plannen om te praten over zaken die spelen rondom het vliegprogramma. Besloten wordt om de evaluatie van de NPO hierover af te wachten. Dit kunnen we dan eventueel in het najaar bespreken.

 

 1. Theo Pots heeft aangegeven om langzaam een stapje terug te willen doen als VNCC bestuurder. Het bestuur heeft Sten Hulshof, met een positief resultaat, benaderd om toe te treden tot het VNCC bestuur.

 

Op 5 november 2022 hadden we onze jaarlijkse prijsuitreiking weer op een avond georganiseerd. Gezien het aantal bezoekers wordt besloten om ook dit jaar weer te kiezen voor de avond in plaats van de middag.

 

 

 

 

 1. Financieel verslag penningmeester:

Het VNCC heeft een stevige financiële basis. In 2022 hebben we als VNCC financieel weer een prima jaar gehad. Het vermogen is dit jaar met ongeveer

€ 5000,00 gegroeid.

 

Verslag kascommissie:

Han Dijkhuis en André Siegerink hebben de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. Het bestuur wordt gecomplimenteerd voor het gevoerde financiële beleid.

De kascommissie merkt op dat het verstandig is dat het bestuur VNCC een limiet stelt wat het maximale vermogen moet zijn. Bestuur merkt op dat er bij punt 6 gesproken zal worden om het prijzenpakket wat te verhogen. Ook zal het bestuur geld reserveren voor het jubileumjaar (2026).

Het bestuur bedankt de kascommissie voor de aanbeveling en het verrichten van de kascontrole.

Volgend jaar zal de kascommissie bestaan uit André Siegerink en Herman Borgelink.

 

 1. Vaststellen vliegprogramma 2023:

Er vindt een discussie plaats of er op 30 juni Ruffec OL of Perigueux OL op het programma moet staan. Afdelingen 10 en 11 vinden Perigueux voor een ochtendlossing te ver. Het is voor het VNCC van belang dat we naar dezelfde losplaats gaan.

De heer Mulder merkt op dat Ruffec vorig jaar een vlucht was voor eendaagse fond duiven. Dit klopt omdat de weersomstandigheden gunstig waren echter als er kopwind is wordt het een andere vlucht.

De heer Mulder vindt ook dat hij de besluitvorming binnen de afdelingen 7-8-9-10 en 11 of we naar Ruffec of Perigueux gaan niet juist. John Bosman geeft uitleg, het is voor het VNCC van belang dat ons werkgebied naar dezelfde losplaats gaat.

De heer Heezen vraagt of het mogelijk is om in de week voorafgaand aan de lossing aan de hand van de wind te bepalen of we naar Ruffec of Perigueux gaan. Met zuidwestenwind kan dit echter wat doe je bij noordwestenwind!

Op 5 augustus 2023 staat de Olympiade vlucht München op het programma. Het bestuur VNCC wil deze vlucht opnemen in het vliegprogramma en mee laten tellen voor de kampioenschappen. Het is nog de vraag of München ook de komende jaren weer op het programma zal komen.

 

Het volgende vliegprogramma voor 2023 wordt definitief vastgesteld:

2 juni               Limoges ML

16 juni             St. Vincent ML

30 juni             Ruffec OL

7 juli                Cahors- Bressols ML

21 juli              Bordeaux ML

28 juli              Bergerac ML

5 aug               München NPO Olympiade vlucht OL

ML= Middaglossing OL=Ochtendlossing

 

 

 1. a Voorstel bestuur: Hoofdprijzen 2023:

Het bestuur stelt voor om de hoofdprijzen 3,5,6,7, en 9 te verhogen.

Het volgende prijzenpakket (en inleg) voor 2023 wordt vastgesteld:

 

 

HP 1    LED TV, Laptop of Tablet                                inleg € 1,00

HP 2    Bon duivenvoer t.w.v. € 250,00                     inleg € 0,80

HP 3    Levensmiddelen t.w.v. € 150,00                    inleg € 0,65

HP 4    Juweliers-diner bon t.w.v. € 125,00              inleg € 0,50

HP 5    Vleesmand t.w.v. € 125,00                            inleg € 0,50

HP 6    Vleesmand t.w.v. € 100,00                            inleg € 0,25

HP 7    Voerbon t.w.v. € 75,00                                  inleg € 0,25

HP 8    Troostprijzen 5 zakken duivenvoer                inleg € 0,15

HP9     Serieprijs Levensmiddelen t.w.v. € 75,00      inleg € 0,50

HP 10    Euro 2,00 poule.  De prijzen gaan als volgt af: 2/3 voor de winnaar, 1/3 voor de 2e plek. De inleg zal worden uitgekeerd met een minimum van € 100,00 voor de winnaar en € 50,00 voor de 2e plek. De prijzen gaan af per liefhebber en er mogen onbeperkt duiven gezet worden.

 

b Olympiadeprijs:

In verband met de Olympiade 2024 in Nederland, Maastricht wordt georganiseerd, kan er op elke VNCC vlucht op plek 24 een bedrag van € 50,00 worden gewonnen, hiervoor is geen inleg verschuldigd.

 

c Aanvulling poule prijzenpakket:

Op de vluchten Ruffec en Bergerac kan er € 5,00 gepoeld worden op de 1e getekende. Bij degene die aan deze poule wil deelnemen zal dit bedrag ad. € 10,00 incasseren van de contributie 2023 worden verrekend.  De inleg wordt als volgt verdeeld:  2/3 voor de winnaar en 1/3 voor de 2e plek.

 

d Naast de vluchtwinnaar zal er in 2023 ook voor de 2e en 3e prijswinnaar van een VNCC vlucht een attentie zijn en zullen ze tijdens de feestavond gehuldigd worden.

 

 1. Info poulebrief:

De VNCC-poulebrief zal vanaf seizoen 2023 vereenvoudigd worden. Maar blijft verplicht!

De poulebrief (bovenste deel Naam, Adres, Woonplaats en lidnummer) moet wel ingevuld moeten worden, maar er hoeven geen ringnummers meer op de poulebrief ingevuld te worden. De volgorde op de digitale poulebrief (UDP) is leidend, in de kolom getekende kan er per duif gezet worden voor de poules- en hoofdprijzen.

Het bestuur zal een instructiefilmpje van de nieuwe poulebrief maken, en dit filmpje gaan verspreiden.

 

 

 

 

 1. Vaststellen Kampioenschappen 2023: De volgende kampioenschapen voor 2023 worden vastgesteld.

 

Onaangewezen: voor het kampioenschap onaangewezen tellen de 6 beste resultaten van de bovenstaande 7 wedvluchten. De vluchten worden vervlogen conform het verfijnde NPO 1:10 Systeem.

Er zijn 10 kampioenen onaangewezen. De eerste duif ontvangt 1000 punten, prijsverhouding 1: 3.

 

Aangewezen: voor het aangewezen kampioenschap telt één duif van de bovenste twee van de poulebrief. Voor het aangewezen kampioenschap tellen 6 van de 7 wedvluchten mee. Er zijn 5 kampioenen aangewezen.

 

Bij zowel het On- als Aangewezen kampioenschap geldt dat als er een vlucht komt te vervallen de aftrekvlucht ook komt te vervallen. Dus als er 6 vluchten doorgaan tellen deze 6 vluchten voor het kampioenschap.

 

Asduif: Hiervoor tellen alle vluchten. Voor het asduifkampioenschap tellen de 3 beste resultaten van een duif. Er zijn 5 asduiven.

 

VNCC Grootmeester 2023.  Er zijn 5 titels Grootmeester te behalen in 2023.

De “VNCC Grootmeester 2023” is de winnaar van de extra prijs een weekendje weg naar Vlieland naar Hotel Zeezicht van onze sponsor Erik Houter.

 

Regeling Vogelgriep: Voor de leden die door de vogelgriep niet hebben kunnen deelnemen aan de vluchten geldt het volgende.  Zolang er aan het vastgestelde minimale aantal vluchten kon zijn deelgenomen blijven de kampioenschappen ongewijzigd. Wanneer er aan meer vluchten dan het aantal streepvluchten niet kon worden deelgenomen dan zal er voor de gedupeerde leden een kampioenschap min vogelgriep worden georganiseerd conform de regeling min zondag. Voorwaarde hierbij is wel dat eraan minimaal de helft van de overgebleven vluchten is deelgenomen. Op de overgebleven vluchten zijn geen streepvluchten van toepassing.

 

 1. Aanmelding leden en contributie 2023:

Net als vorig jaar blijven de bestaande leden lid tenzij ze het lidmaatschap hebben opgezegd. In mei zal de penningmeester de contributie incasseren. Bij leden die deelnemen aan de aanvullende poule (zie punt 6 c) zal er € 10,00 meer geïncasseerd worden.

 

 1. Feestavond d.d. 4 november 2023: Locatie ‘t Witte Hoes, Markeloseweg 90, Rijssen.

 

 1. Rondvraag:

De heer Meulenveld vraagt of de VNCC-site weer geactualiseerd. Antwoord bestuur: dit gaat z.s.m. weer gebeuren.

De heer Heezen vraagt of er binnen de afdelingen 10 en 11 nog weer leden geworven gaan worden. Antwoord bestuur: dit gebeurt regelmatig. Dit jaar zal het poulebrief filmpje incl. VNCC-promotie verstuurd worden.

 

De voorzitter sluit deze levendige vergadering en dankt eenieder voor zijn inbreng.

 

 

 

Geplaatst in Uncategorized.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *